Översättning

Fridhems skrivarstuga använder CAT-verktyget MemoQ samt Google Tranlator Toolkit, och erbjuder översättning från svenska till engelska, eller engelska till svenska. Det kan handla om manus, annonser, menyer, blogg- eller hemsidor, instruktionsmanualer, abstracts och facklitteratur. Välkommen med förslag!

I tjänsten ingår: research, översättning, korrektur-läsning samt eventuell redigering.

Skicka information om uppdraget och mottag en kostnadsfri offert inom två arbetsdagar!

All fakturering sker via Frilans Finans.

SEK 1.40/ord.


Translation

Fridhems skrivarstuga offers translation services from Swedish to English, and English to Swedish, using the CAT-tool MemoQ and Google Tranlator Toolkit. You are welcome with scripts, instruction manuals, ads, menus, abstracts, blogs, websites, non-fiction literature, and other suggestions that you might have.

The service includes: research, translation, proofreading and text editing.

Please, send information about your errand and receive a free quotation within two days!

Invoices are sent via Frilans Finans. 

SEK 1.40/word.