Korrekturläsning

Har du eller ditt företag en engelsk eller svensk text som du vill få korrekturläst så erbjuder Fridhems skrivarstuga textredigering. Att få en text genomläst av ett nytt par ögon är alltid gynnsamt och skrivarstugan ser över både grammatik, språkbruk och upprepningar men ger också förslag som kan berika texten ytterligare.

I tjänsten ingår: research, korrekturläsning samt redigering.

 

Skicka information om uppdraget och mottag en kostnadsfri offert inom två arbetsdagar! 

All fakturering sker via Frilans Finans.

SEK 170/timme 


Proofreading

If you or your company are in the need of text editing, Fridhems skrivarstuga offers proofreading. It is always favorable to allow a new set of eyes to look over a text and skrivarstugan checks both grammar, phraseology and recurrings but also gives suggestions on what might enrich the text even more.

The service includes: research, proofreading and text editing.

Please, send information about your errand and receive a free quotation within two days!

Invoices are sent via Frilans Finans. 

 SEK 170/hour