Fridhems skrivarstuga

Jag som har skrivarstugan heter Emelie Billman och arbetar som frilansande skribent och lingvist för bland annat Sandberg Translation Partners, världens största och mest framstående översättningsföretag. Jag är utbildad översättare via STP och har en magisterexamen från Karlstads universitet i ämnena engelska, religion och historia samt didaktik och pedagogik. Under mina universitetsår vann jag stor erfarenhet inom akademiskt skrivande. 2016 avslutade jag mina engelskastudier som toppstudent i flera ämnen, inklusive uppsatsskrivande, översättning, grammatik, teminologi, fonologi, lingvistik, uttal samt kultur- och litteraturvetenskap.

 

Sen 2013 är jag även utbildad skribent på Sörängen där jag studerade författarskap, journalistik, översättning och textredigering. I utbildningen ingick också skönlitterärt skrivande av novell, prosa och poesi. Lärarkollegiet bestod av bland annat av journalist Anders Sundelin, poet Niklas Törnlund, samt författarna Maj-Gull Axelsson och Jan Sigurd. Sen denna utbildning har jag mångårig erfarenhet av korrekturläsning av både fackliga och skönlitterära texter.

 

Fridhems skrivarstuga erbjuder frilansande verksamhet till företag och privatpersoner inom översättning (engelska och svenska), korrekturläsning och content writing. Se mer information under motsvarande flikar där finns också arbetsprover att ta del av!

Fridhems skrivarstuga

My name is Emelie Billman, I am a frilance writer and linguist at Sandberg Translation Partners and the originator of Fridhems skrivatstuga. I received my translation training from STP, the world's largest and most eminent translation companies, and I also have a Degree of Master of Arts in Secondary Education Religious Studies, English and History. I have written six academic essays in both English and Swedish and I finished my English courses as the top student in several subjects, including essay writing, translation, linguistics, grammar, terminology, phonology, culture science and literature.

 

Back in 2013 I graduated as a writer at Sörängen. The training included both journalism, translation, text editing and of course fictional writing such as novels, short stories and poetry. The teaching staff consisted of professional writers such as journalist Anders Sundelin, poet Niklas Törnlund and authors Maj-Gull Axelsson and Jan Sigurd. Since then, I have many years of experience in proofreading both academic and fictional texts.

 

Fridhems skrivarstuga offers freelance activities, such as translation (English and Swedish), proofreading/text editing and content writing, to private individuals and companies. For more information and portfolios, look under each tab!